Buitengebied

Algemene Ledenvergadering en Ontmoetingsdag 26 juni 2019

Hall of Fame

Op woensdag 26 juni, aanvang 15.00 uur,  vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) en Ontmoetingsdag VBG plaats. De bijeenkomst is in Tilburg, in de Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (achter het centraal station). Voorafgaande aan de Ontmoetingsdag vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Inloop vanaf 14.30 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering

15.00 uur    Welkom door Marieke Moorman, voorzitter VBG en Theo Weterings, burgemeester van Tilburg

15.10 uur     Pieter Jeroense, plv. algemeen directeur VNG blikt terug en kijkt vooruit naar aanleiding van de ALV VNG.

1.    Vaststelling verslag ALV 30 mei 2018. (zie hieronder).

2.    Vaststelling jaarverslag 2018 en vaststelling jaarrekening 2018 door aftredend penningmeester Paul de Beer. (zie hieronder).

3.    Benoeming van DB bestuurslid Greet Buter tevens penningmeester, (wethouder Laarbeek), AB lid Hans Rutten (raadslid Gilze Rijen) en AB lid Cathalijne Dortmans  (wethouder Helmond).   Afgetreden zijn Paul de Beer (DB lid en tevens penningmeester) en AB lid Ben Peters.

4.     Afgetreden als lid van de kascontrolecommissie: Pierre Bos (burgemeester van Boekel). Benoeming lid van de kascontrolecommissie Steven Adriaansen (burgemeester Woensdrecht).

5.      Vaststelling beleidsplan VBG periode 2019-2021 (zie hieronder).

6.      Vaststelling begroting 2020 met een voorstel tot een contributieverhoging. (zie hieronder)

7.      Rondvraag.

Ontmoetingsdag VBG

Het thema van deze Ontmoetingsdag is ‘Meet&Share’ met uw Brabantse VNG-commissieleden.  Elkaar ontmoeten en met elkaar delen. De Brabantse VNG commissieleden vertellen wat de hot items zijn in hun commissies en u krijgt de gelegenheid om uw zorgen, uw ervaringen, maar ook uw successen te delen met onze vertegenwoordigers bij de VNG. Zo weten zij wat er speelt en kunnen dit weer aankaarten bij de VNG.

De Meet&Share bijeenkomsten starten om 16.00 uur.

Er zijn 9 commissies. Per commissie zijn één of twee commissieleden aanwezig.

  • Cie. Participatie, schuldhulpverlening en integratie
  • Cie. Zorg, jeugd en onderwijs
  • College van Arbeidszaken
  • Cie. Economie, klimaat, energie en milieu
  • Cie. Financiën
  • Cie. Europa en internationaal
  • Cie. Raadsleden en griffiers
  • Cie. Ruimte en mobiliteit
  • Cie. Bestuur en veiligheid

Er zijn twee rondes van een half uur. U kunt uit twee commissies kiezen. Deze keuze kunt u maken bij het aanmelden op de dag zelf.

17.00 uur Gedeputeerde Christophe van der Maat geeft een toelichting op het bestuursakkoord.

17.15 uur/17.30 uur  Afsluiting door Marieke Moorman en aansluitend een drankje en een hapje.

18.00 uur  Einde programma

 

 

Alle evenementen