Buitengebied

Algemene Ledenvergadering en Ontmoetingsdag 26 juni

Noteer alvast in uw agenda, Algemene Ledenvergadering en aansluitend de Ontmoetingsdag van de VBG op woensdag 26 juni 2019.

De Ontmoetingsdag staat in het teken van ‘ontmoeten en uitwisselen van ideeen met Brabantse VNG-commissieleden’.

Locatie is nog niet bekend, u hoort nog van ons.

Alle evenementen