Buitengebied

Brabant Ontmoet 27 november 2019

Namens het college van Gedeputeerde Staten, commissaris van de Koning, Wim van de Donk en de voorzitter van de Vereniging van Brabantse Gemeenten, Marieke Moorman, nodigen wij u uit voor Brabant Ontmoet 2019, hét netwerkevenement voor bestuurlijk Brabant.

Brabant Ontmoet 2019 vindt plaats op woensdag 27 november van 17.30 uur (inloop tot 18.00 uur) tot 21.30 uur in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.

De afgelopen 30 jaar hebben we in Brabant een enorme sprong voorwaarts gemaakt. We hebben van bedreigingen kansen gemaakt. Brabant floreert. Maar opnieuw staan we voor een grote uitdaging, streven naar meer welvaart voor meer mensen, maar met minder druk op onze omgeving.

Om die uitdaging opnieuw om te zetten in kansen, is samenwerking essentieel. In Brabant kennen we gelukkig een cultuur van samen doen. Betrokken inwoners, een rijk verenigingsleven, sociale en actieve ondernemers én bestuurders, die met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Voor die laatste groep organiseren wij Brabant Ontmoet.

Programma

Tijdens Brabant Ontmoet stropen we de mouwen op en bouwen we samen verder aan Brabant. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, op thema’s die ons allemaal raken. Dan doen we in interactieve sessies, aan de hand van Lego Serious Play. Natuurlijk biedt het programma ook voldoende ruimte voor ontmoeting, zowel tijdens het ‘bouwen’, het diner als tijdens de netwerkborrel.

Aanmelden

Bouwt u met ons mee? Dan kunt u zich tot uiterlijk 8 november aanmelden via ons digitaal aanmeldformulier.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Griselde Ball, team Relatiebeheer, via telefoonnummer 06 52 79 40 04 of mail naar relatiebeheer@brabant.nl o.v.v. Brabant Ontmoet 2019.

Wij hopen u op 27 november te mogen ontvangen in het provinciehuis.

Alle evenementen