Buitengebied

Conferentie SLIM donderdag 13 juni

logo Sociale Veerkracht

Op donderdag 13 juni organiseert de provincie Noord-Brabant samen met de Zorgbelangorganisaties in Zuid en Midden-Nederland, een conferentie over hoe we Samen Langdurig Impact Maken. Want dat is SLIM voor de toekomst.

De samenleving verandert, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden buigen zich over de vraag hoe om te gaan met de uitdagingen van deze tijd. De afgelopen jaren hebben we vanuit het programma Versterken Sociale Veerkracht veel kennis en ervaring opgedaan en zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld samen met onze partners ZET, Zorgbelang en het PON.

Lees het programma en meld u aan!

Alle evenementen