Buitengebied

ALV en Ontmoetingsdag 25 maart 2020 gaat NIET DOOR!

VANWEGE DE CORONACRISIS GAAT DE ALV EN ONTMOETINGSDAG 25 MAART NIET DOOR!

Er is nog geen nieuwe datum gepland vanwege de onduidelijkheid rondom het coronavirus. Maar het is wel de bedoeling dat later in het jaar de ALV en Ontmoetingsdag van de VBG plaats zal vinden. Het programma zal in grote lijnen hetzelfde zijn, daarom blijft de informatie hierover staan.

 

 

25 maart 2020

 

U bent van harte uitgenodigd voor de Ontmoetingsdag op (een nog nader te bepalen datum). Een  uitgelezen kans om met uw Brabantse collega-bestuurders informeel van gedachten te wisselen over de vele thema’s die spelen in onze provincie.

Deze keer vindt de bijeenkomst plaats bij het Temporary Art Centre(TAC), Vonderweg 1 in Eindhoven(tegenover het PSV stadion). In de directe omgeving is er voldoende parkeergelegenheid.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 – 15.00 uur
Koffie/thee staat klaar

15.00 – 15.45 uur
Algemene Ledenvergadering en korte presentatie van het Platform vrijkomende kerkgebouwen (zie bijlage agenda ALV). De begroting, jaarverslag en jaarrekening worden nog bijgevoegd.

15.45 – 16.15 uur
Tweegesprek over stikstof Hendrik Hoeksema van de ZLTO en wethouder Ted van de Loo, wethouder Hilvarenbeek.Niet alleen het platteland wordt geconfronteerd met stikstof, ook steden ondervinden hinder bij het bouwen van woningen. Debatleider is Paul de Beer, wethouder Breda. Hij is tevens namens Brabant vertegenwoordiger voor het onderdeel stikstof bij de VNG.

16.30 – 17.00 uur
Tafelgesprekken met VNG commissieleden (1e ronde)
In kleine groepjes gaat u in gesprek met een VNG-commissielid. Onder het motto ‘delen is vermenigvuldigen’ is dit een uitgelezen kans om met uw VNG vertegenwoordiger in gesprek te gaan over de belangrijke onderwerpen die spelen in hun commissie en hen te bevragen op de dilemma’s die u lokaal ervaart. Het is halen en brengen.

17.15 – 17.45 uur
Tafelgesprekken met VNG commissieleden (2e ronde)

Afsluiting met een borrel en een buffet.

 

Alle evenementen