Buitengebied

Regiobijeenkomst ‘Omgevingsvisie’ in Uden 8 oktober 2018

Op maandag 8 oktober van 17.30 tot 20.30 uur vindt in de raadszaal van de gemeente Uden, Markt 145 in Uden de regiobijeenkomst van de Vereniging Brabantse Gemeenten over de omgevingsvisie plaats.

De VBG organiseert samen met de Provincie Noord-Brabant vier regiobijeenkomsten over de Omgevingsvisies van gemeenten en Provincie. De eerste twee hebben reeds plaatsgevonden in Oisterwijk en Breda. In Oirschot vindt de bijeenkomst plaats op 1 oktober.

De Omgevingswet heeft behoorlijke impact op de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers bij gemeenten en provincies. Er wordt van hen verwacht ruimte te geven aan initiatieven vanuit de samenleving en bij de beoordeling van nieuwe plannen ‘ja, mits’ zeggen en niet het vaak gebruikelijke ‘nee, tenzij.

De Omgevingswet biedt de gelegenheid voor gemeenten en provincie om hun ambities op te nemen in een Omgevingsvisie. De Provincie Noord-Brabant werkt momenteel aan een Brabantse Omgevingsvisie en is met een tour door Brabant momenteel in gesprek over het Voorontwerp van de visie (zie www.omgevingsvisienb.nl voor meer informatie). Ook gemeenten staan aan de lat om een visie te gaan maken, waarbij niet iedereen in dezelfde fase bezig is of andere accenten legt. De ervaringen die in de gemeenten inmiddels zijn opgedaan, worden met u gedeeld. Hoe verhouden visies zich tot elkaar in de gedachte van één overheid? En hoe speel je als bestuurder in op maatschappelijke opgaven in de huidige complexe samenleving? Tijd voor een verkenning en van elkaar leren! Hoe blijf je met elkaar in verbinding en wat betekent dat voor een Brabantse manier?

Het programma ziet er als volgt uit:

17:30 – 18:00 uur       Inloop met soep en een broodje

18:00 – 18:15 uur       Opening door Coen Boode, bestuurslid van de VBG

18:15 – 18.45 uur       Wethouder Franko van Lankvelt ‘Omgevingsvisie, zo doen we dat in Uden’.

18.45 – 19.15 uur       Gedeputeerde Erik van Merrienboer ‘Van wet naar Brabantse praktijk’.

19.15 – 19.55 uur       In gesprek over de ervaringen, de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers en de samenwerking met inwoners en ondernemers.

19.55 – 20.30 uur       Afsluiting van het programma waarna de mogelijkheid bestaat na te praten onder genot van een drankje.

Aanmelden via e-mail: vbg@breda.nl

Alle evenementen