Buitengebied

Voedsel1000 bijeenkomst dinsdag 19 februari 2019

Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert de provincie Noord-Brabant de allereerste Voedsel1000; een bijeenkomst voor Brabanders die samen het Voedselbesluit gaan opstellen. Met elkaar gaan we in gesprek over de toekomst van het voedselsysteem. Doe jij ook mee? Meld je hier aan !

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord op deze vragen is er niet. Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen. Samen proberen we tot oplossingen te komen die de deelnemers van de Voedsel1000 vaststellen in het eerste Brabantse Voedselbesluit.

De provincie heeft het initiatief genomen tot de Voedsel1000 en zal de dialoog op allerlei manieren faciliteren. De deelnemers aan de Voedsel1000 bepalen de inhoud van de dialoog, werken de belangrijkste thema’s uit en waarderen die uitwerkingen in een Brabants Voedselbesluit. Daarna zullen zij ook aan de slag willen met de uitkomsten. Met behulp van organisaties zoals de uwe willen we bekendheid geven aan de Voedsel1000 en leden en medewerkers van partners in staat stellen deel te nemen. Het nieuwe provinciebestuur zal het Brabantse Voedselbesluit serieus bekijken en nagaan waar voor haar een rol ligt om het te helpen realiseren, net zoals andere overheden en organisaties dat kunnen doen.

 

Alle evenementen