Skyline Tilburg

Bijeenkomst Omgevingsvisie Uden 8 oktober 2018

15 oktober 2018

De laatste in de serie van 4 regiobijeenkomsten vond plaats in Uden, de eerste Brabantse gemeente die een omgevingsvisie heeft vastgesteld. Ook hier was de doelgroep voor de, door de Vereniging van Brabantse Gemeenten en Provincie Noord Brabant, georganiseerde bijeenkomsten goed vertegenwoordigd in een volle raadszaal van het gemeentehuis.

Na de aftrap, waarin wederom het belang van onderlinge kennisuitwisseling en het delen van praktijkvoorbeelden werd benoemd, heette wethouder Franko van Lankvelt alle aanwezigen welkom. Hij vertelde over het “DIVERS” proces (Doordacht, Innovatief, Voortvarend, Enthousiast, Resultaatgericht, Stukjes) van de totstandkoming van de Udense omgevingsvisie. Nancy Kalbvleesch en Linda IJsseldijk gaven vervolgens concrete voorbeelden en deelden opgedane ervaringen en geleerde lessen. Termen als participatie, cultuuromslag en uitnodigingsplanogie kwamen voorbij. Een van de geleerde lessen is: hou het simpel en vooral praktisch. Ook de manier van de dialoog aangaan werd uitgebreid toegelicht. De door Uden opgestelde handreiking omgevingsdialoog stelt Uden ter inspiratie beschikbaar. Want, zo is de Udense stelling: via cocreatie kom je tot betere ontwikkeling.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer stak zijn trots op de koplopergemeente Uden niet onder stoelen of banken. Zijn oproep: “vanuit het doen onstaat het denken. En zolang de omgevingsvisie in ontwikkeling is ben je in gesprek met elkaar, in gesprek met de omgeving. De vergelijking met de grote opgaven van de transformatie in het Sociaal Domein wordt vaak gemaakt. Wellicht is de opgave vanuit de Omgevingswet wel groter. Maar in ieder geval wordt het behapbaar zodra je aan de slag bent”. Naast een inhoudelijke toelichting op de hoofdopgaven, de kernwaarden, het samenspel en digitalisering van (en in relatie tot) de provinciale omgevingsvisie, kwam ook het proces voorbij: eind dit jaar behandeld Provinciale Staten het voorstel over de vast te stellen provinciale omgevingsvisie.

Na de toelichtingen en tijdens de afsluitende borrel werden diverse vragen gesteld aan de gemeente Uden, de provincie en aan de aanwezige gemeenten onderling. Ervaringen werden uitgewisseld en contacten zijn gelegd om samen met elkaar een verdere verdieping te krijgen en kennis te blijven uitwisselen.