Skyline Tilburg

Ontmoetingsdag en ALV op woensdag 18 november

12 oktober 2020

Vanwege de coronacrisis heeft de Vereniging Brabantse Gemeenten uitstel van de algemene ledenvergadering aangevraagd bij de leden. Ook de jaarlijkse ontmoetingsdag in september is niet doorgegaan. Op woensdag 18 november combineren we beide tijdens een digitale ontmoeting van 15.30 tot 17.00 uur.

Opzet digitale ontmoeting
1. Welkom geheten door voorzitter Marieke Moorman en dagvoorzitter Tom Vaessen
2. Algemene Ledenvergadering
3. In gesprek met gedeputeerde Wil van Pinxteren
4. Subsessie over
– Herverdeling gemeentefonds en vergroten van de “koek”
   met Wethouder Jan Goijaarts van gemeente Meierijstad en VNG commissielid

– Bestuurlijke dilemma’s en democratische verantwoording nieuwe Corona wet
   met Marco Zannoni, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

– Sociale tweedeling in Brabant
met gedeputeerde Wil van Pinxteren

5. Terugkoppeling subsessies
6. Afsluiting

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden. U heeft tot 11 november de mogelijkheid om zich aan te melden.
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een uitnodiging voor Microsoft Teams.