Skyline Tilburg

Bijeenkomst Omgevingsvisie Oirschot 1 oktober 2018

02 oktober 2018

De derde bijeenkomst over de omgevingsvisie, samen georganiseerd door Vereniging Brabantse Gemeenten en Provincie Noord-Brabant, is in Oirschot gehouden. Het doel is van elkaar te leren en inspiratie op te doen. De zaal zat vol met een mooie mix van de doelgroep: raadslid, burgerraadslid, burgemeester, wethouder, beleidsmedewerker, projectleider en zelfs student.

Nadat wethouder Machielsen iedereen welkom heeft geheten start een gesprek tussen de projectleider omgevingsvisie en de wethouder over de aanleiding, het doel, het proces en de inhoud van de Oirschotse omgevingsvisie. Op een vermakelijke wijze delen zij hun opgedane kennis en ervaring met de aanwezigen. Termen als ‘ontdekken’, ‘ophalen’ en ‘loslaten’ worden veelvuldig genoemd. Met name de rol van de gemeenteraad, het betrekken van inwoners en de andere manier van werken en denken door de ambtelijke organisatie komen aan bod. De wethouder deelt zijn geleerde lessen en goede voorbeelden, ondersteunt door een aantal beelden over het doorlopen proces.

Gedeputeerde Van Merrienboer nam het stokje over en vertelde over de stand van zaken van de Brabantse omgevingsvisie. Hij stond stil bij de hoofdopgaven, de kernwaarden en met name het samenspel met de omgeving. Zo noemde hij het thema gezondheid, wat niet los kan worden gezien van de omgevingsfactoren en vice versa. Met termen als ‘diep’, ‘rond’ en ‘breed’ werden een aantal praktische voorbeelden genoemd waarmee invulling aan het samenspel is gegeven. Tot slot gaf de gedeputeerde een doorkijk naar de aankomende periode, waarin de omgevingsvisie wordt behandeld door Provinciale Staten en het proces van de omgevingsverordening wat daarna van start zal gaan.

Na afloop van de presentaties werd er ruim gelegenheid genomen om vragen te stellen aan beide inleiders en eigen ervaringen te delen. Tijdens de afsluitende borrel werd er in een prettige sfeer met elkaar doorgepraat over het onderwerp.

Hieronder treft u de presentaties aan.