Skyline Tilburg

Terugblik VBG Ontmoetingsdag 10 oktober 2018

29 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober vond de Ontmoetingsdag van de VBG plaats op een zeer speciale locatie, het vliegveld ‘Breda International Airport’ in de gemeente Halderberge. Ruim 70 deelnemers kregen een interessant programma aangeboden. Na de 2 workshops over ‘Duurzaamheid’ en’ Economie’ , een presentatie door Stef Have (directeur vliegveld) over de ontwikkelingen rondom Breda International Airport en een uitstekend buffet werden ’s avonds prikkelende vragen gesteld door Henk Schol over bestuurlijke integriteit aan Wim van de Donk, CdK, René Bagchus van het Ministerie van BiZa en Jan Boelhouwer, burgemeester van Gilze-Rijen.

De middag begon met een woord van welkom door de burgemeester van de gemeente Halderberge, Jobke Vonk. Voorzitter Marieke Moorman blikte in haar inleiding kort terug op ‘de 7 van de VBG’. Dat zijn de zeven inhoudelijke thema’s die de afgelopen vier jaar de gezamenlijke aandacht van gemeenten en provincie kregen, zoals de omgevingsvisie, ondermijning in het buitengebied, bestuurskracht en energietransitie. Ook na de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 wil de VBG met het provinciebestuur afspraken maken over betekenisvolle Brabantse thema’s. De input daarvoor werd onder andere tijdens deze Ontmoetingsdag opgehaald.

Duurzaamheid

Bij de workshop Duurzaamheid, die gegeven werd door Auke Blaauwbroek en Ranjith Clemminck van de Strategie Centrale moesten de deelnemers zelf aan de slag. De vraag die bij deze workshop centraal stond: Wat willen Brabantse gemeenten meegeven aan de provincie voor de komende bestuursperiode als het gaat om duurzaamheid? In een aantal interactieve werkvormen werd geinventariseerd welke onderwerpen men belangrijk vindt en welke rol men ziet voor de provincie in de samenwerking met de Brabantse gemeenten. De onderwerpen die daarbij het meeste werden genoemd waren het werken aan vergroting van draagvlak voor de maatregelen die nodig zijn, het samen zorgen voor klimaatadaptatie door meer groen aan te leggen in dorpen en steden maar ook langs provinciale wegen en het energieneutraal maken van woningen en gebouwen. De rol die de gemeenten daarbij zien voor de provincie is die van facilitator die ontwikkeling aanjaagt, belemmeringen wegneemt en op kan treden als co-financier. Maar ook die van netwerker die partijen en kennis  en innovatie bij elkaar brengt. En tot slot ook de rol van mede-uitvoerder als het gaat om vergroening of initiator van ontwikkeling van duurzame energievormen.

Economie

Voor workshop Economie had Ivka Orbon, directeur Brabant Advies een aantal samenhangende cijfers over de toestand in Noord-Brabant verzameld die ze presenteerde in het licht van de economische ontwikkeling van onze provincie. Dat bleek voer te zijn voor geanimeerde discussies in 2 sessies met een diverse bezetting van bestuurders, uitmondend in suggesties voor het VBG-verkiezings-document met aanbevelingen voor het beleid van ons provinciaal bestuur over verbindingen, arbeidsmarkt, daadkracht en vernieuwingen. Hieronder treft u de  presentatie van Ivka Orbon aan.

Breda International Airport

Stef Have gaf een zeer interessante presentatie over het ontstaan en de ontwikkelingen rondom Breda International Airport en de samenwerking met overheden.

De opbrengst van beide workshops werd letterlijk verpakt met een strik erom, aangeboden aan de voorzitter van de VBG, zodat dit een verder vervolg gaat krijgen.

Tijdens het buffet, dat vanwege het fantastische weer buiten op het terras werd genuttigd, werden contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld tussen de leden onderling. Met een aantal Brabantse VNG-commissieleden, die onlangs voorgedragen zijn, ging men in gesprek. Dit moment in het programma is minstens zo waardevol als de andere onderdelen in het programma, elkaar ontmoeten. Het avondprogramma stond in het teken van bestuurlijke integriteit.

Bestuurlijke integriteit

Wat je merkt is dat gedachtegoed over integriteit redelijk in de hoofden van bestuurders zit, al is het altijd de vraag hoe ze ermee omgaan als zich problematische toestanden of alleen maar vage ’niet pluisgevoelens’ zich  aandienen. Daarvoor is – zo werd ook gesuggereerd – een steviger netwerk van ‘peers’, praatpalen en ook concrete hulp van groot belang. Voor degene die de kat de bel aanbindt is het immers dikwijls eenzaam, of – zoals Jan Boelhouwer het noemde – “constitutioneel eenzaam”. Misschien is dat wel een mooie vervolgvraag voor de VBG: kunnen we ‘integriteitscirkels’ in Brabant optuigen?

Met haar Ontmoetingsdagen probeert de VBG zoveel mogelijk een programma samen te stellen wat actueel is. Voorbeeld, artikel in Binnenlands Bestuur. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/ollongren-zet-niet-integere-bestuurder-voet-dwars.9599309.lynkx?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter