Nieuwe manieren van samenwerken

Nieuwe manieren van (samen)werken

Vandaag de dag, waar tijd- en plaatsgebonden werken niet meer aan de orde zijn, kunnen we ook anders samenwerken. Met het gezamenlijke traineeprogramma en het uitwisselen van management zijn de eerste stappen gezet om onze organisaties toekomstgericht te maken. We kunnen echter nog meer samen doen. Op het gebied van werktijden, sociale media en nieuwe werkvormen. Verder zijn er uitdagingen op het gebied van Big Data, open overheid en efficiency in de bedrijfsvoering.

De formele rol van de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht en het horizontaal toezicht, vraagt om samen te werken op basis van vertrouwen. Van de provincie wordt gevraagd overheden, bedrijven, onderwijs en burgers in een veranderende samenleving te verbinden. Hiervoor willen we de komende periode een programma afspreken waarin experimenteerruimte wordt geboden en gefaciliteerd. Tenslotte dient de provincie bij het ontwikkelen van beleid, diensten of wetgeving altijd de eindgebruiker als uitgangspunt te nemen. Dit zal in veel gevallen de burger zijn. Dienstverlening dient niet te zijn opgezet met de logica of processen van de organisatie als uitgangspunt. De doelen van de gebruiker dienen voorop te staan. De Brabantse gemeenten vinden het belangrijk dat de provincie de komende periode probeert te verbinden, ruimte creëert en de eindgebruiker van het beleid, de dienst of de wetgeving centraal stelt.