Skyline Tilburg

Themaonderzoek ‘Sociale Tweedeling in Brabant’

11 maart 2019

De provincie Noord-Brabant (PNB) en de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) hebben afgesproken, om, gedurende de huidige bestuursperiode, jaarlijks een thema of onderwerp te kiezen waar zowel gemeenten als provincies mee van doen hebben. En vervolgens nader onderzoek naar de inhoud te verrichten in relatie tot bestuurskracht. Dat alles binnen het kader van het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant (VKB).

Na ‘Ondertussen in het buitengebied’ en ‘Themaonderzoek Energietransitie Noord Brabant’ kent het laatste onderzoek in deze bestuursperiode het onderwerp ‘Sociale Tweedeling in Brabant’.

De in 2017 verschenen verkenning ‘Mind the Gap’ van BrabantKennis vormde inhoudelijk de aanleiding om specifiek dit onderwerp te kiezen voor het derde themaonderzoek. Het onderzoeksbureau Lysias heeft in de afgelopen maanden het onderzoek uitgevoerd en dat heeft geresulteerd in het magazine “# Hoe Dan? Wat gemeenten en provincies kunnen doen in een Brabant van verschillen” (februari 2019).

Lees meer