Skyline Tilburg

Brabant Ontmoet 27 november 2019

05 december 2019

Samen bouwen aan kwaliteit

Op 27 november 2019 vond Brabant Ontmoet plaats in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.Na een korte up-date over de stand van zaken van het stikstofdossier gingen de ruim 200 aanwezige burgemeesters, wethouders en raadsleden aan de slag met drie van de zeven trendbreuken van de provincie. Door middel van Lego Serious Play bouwden de aanwezigen hun oplossing voor het versnellen van de energietransitie, het terugdringen van het woningtekort en het terugdringen van ondermijnende criminaliteit.