Skyline Tilburg

Eerste Brabantse Participatiemiddag

30 juni 2022

EERSTE BRABANTSE PARTICIPATIEMIDDAG: AAN DE SLAG MET JE BRABANTSE COLLEGA’S

Participatie staat bij alle gemeenten en de provincie op de agenda als onderdeel van ons dagelijks werk. We lopen daarbij vaak tegen dezelfde vraagstukken aan. Ontwikkelingen in onder andere wetgeving (Omgevingswet, Wet versterking participatie decentrale overheden) vereist dat gemeenten en provincies er nog een schepje bovenop doen. Om Brabantse uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen op het gebied van participatie mogelijk te maken organiseren de VBG en de provincie Noord-Brabant samen met Zet de eerste Brabantse Participatiemiddag. We bieden je deze middag een keuzemenu aan om samen aan tafel te gaan met collega’s van Brabantse gemeenten, provincie en waterschappen die ook stappen zetten op participatiegebied.

VOOR WIE
Deze bijeenkomst is bedoeld voor participatieprofessionals die zich binnen Brabantse gemeenten, waterschappen en de provinciale organisatie actief bezighouden met participatie.

WAAR EN WANNEER
30 juni 2022 van 12:30 uur tot 17:30 uur bij het Werkwarenhuis, Tramkade 22 in ‘s-Hertogenbosch.