Jubileum VBG 100 jaar

Op 18 mei vieren wij ons 100 jarig jubileum in de Efteling! We nodigen alle raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers uit alle 56 Brabantse gemeenten van harte uit om zich hiervoor aan te melden.

De aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken. Mocht u een wijziging willen aanbrengen in uw reeds gedane aanmelding, kunt u mailen naar: contactpersoon@verenigingbrabantsegemeenten.nl