Skyline Tilburg

Nieuwe koers VBG

23 mei 2018

De VBG wil van meerwaarde zijn voor de leden. Volgens de voorzitter van de VBG, Marieke Moorman (burgemeester van Bernheze), doen we dat door de belangen van Brabantse gemeenten te behartigen en een platform te zijn voor uitwisseling en ontmoeting. We kiezen voor een nieuwe aanpak om dat nog beter voor elkaar te krijgen:

  • twee ontmoetingsdagen per jaar: hèt moment om Brabantse collega’s te ontmoeten, actuele thema’s te bediscussiëren en ervaringen uit te wisselen
  • Brabantse vertegenwoordigers in VNG-commissies ondersteunen: helpen om het Brabantse geluid in ‘Den Haag’ te laten klinken en om nationale zaken terug te koppelen aan Brabantse bestuurders
  • digitale ledenpeilingen: over actuele Brabantse thema’s, om onderlinge discussies of gesprekken met provincie en rijk te voeden
  • meer aandacht voor raadsleden: mogelijkheid bieden om in contact te komen met raadsleden uit andere gemeenten

Uiteraard blijven we overleg voeren met de VNG en de provincie over onderwerpen die gemeenten raken en organiseren we over specifieke onderwerpen, bijeenkomsten met andere Brabantse overheden, kenniscentra en koepels.

Dank aan iedereen die uit onze achterban (zoals de kringen van griffiers, gemeentesecretarissen en burgemeesters) die het afgelopen jaar met ons mee dachten over de nieuwe koers.