Skyline Tilburg

Onderzoeksrapport regionale samenwerking in Brabant

25 september 2020

De Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)  signaleert dat gemeenten steeds vaker maatschappelijke opgaven oppakken in regionale verbanden.  Hierbij vraagt de VBG zich af wat de impact is van deze tendens: Wat betekenen regionale samenwerkingsverbanden voor het democratisch gehalte van besluitvorming? Wat is de impact op de eigen, veelal controlerende, rol van de verschillende deelnemers aan de lokale democratie?

Om de ervaringen van deze deelnemers aan lokale besluitvormingsprocessen in kaart te brengen , is het PON gevraagd een peiling te houden onder raadsleden, griffiers, burgemeesters en wethouders, leden van besturen van waterschappen en leden van provinciale staten.

De vele reacties laten zien dat er veel steun is voor samenwerking in de regio. Toch ervaren de verschillende spelers in die regionale samenwerking verschillende belemmeringen .

Hoewel de nut en noodzaak van regionale samenwerking wordt gezien, zou het in zijn huidige vorm nog niet perfect functioneren. Indien gevraagd naar de toekomst van het openbaar bestuur, dan geeft de overgrote meerderheid toch aan dat er een belangrijke rol is voor regionale samenwerking. Er zullen volgens veel respondenten nog wel een aantal zaken moeten veranderen om dergelijke samenwerkingsverbanden efficiënter en democratischer te maken.

De dilemma’s die in het onderzoek naar voren komen, geven aanleiding tot nieuwe gesprekken hierover.

Klik op de volgende link om het onderzoek te downloaden: Het PON – Regionale samenwerking in Brabant

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft BrabantKennis een artikel geschreven: https://www.brabantkennis.nl/activiteit/zeven-zonden-verdriet