Skyline Tilburg

Ontmoetingsdag 26 juni 2019 Meet&Share Brabantse VNG-commissieleden

12 augustus 2019

Ontmoetingsdag 26 juni 2019

Ontmoetingsdag 26 juni 2019

Thema van de Ontmoetingsdag 2019 was Meet&Share de Brabantse VNG-commissieleden. Elkaar ontmoeten en met elkaar delen.

Per commissie is een kort verslagje gemaakt van de gesprekken die gevoerd zijn. Die treft u hieronder aan en tevens een powerpointpresentatie van de commissie Ruimte en mobiliteit.

Na de ALV en de gesprekken met de aanwezige leden en Brabantse VNG commissieleden was een derde onderdeel van de Ontmoetingsdag een toelichting  op het nieuwe  provinciale bestuursakkoord door gedeputeerde Christophe van der Maat en hij gaat in op de samenwerking tussen VBG en provincie.