Skyline Tilburg

Ontmoetingsdag 30 mei 2018

09 juli 2018

Na de Algemene Ledenvergadering startte het programma van de Ontmoetingsdag.

Een korte terugblik op deze geslaagde dag bij Poppodium Willem II in ’s Hertogenbosch.

Workshop 1 ‘Hoe stemde Brabant’ door Josse de Voogd

Op 21 maart ging Brabant naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Josse de Voogd, electoraal geograaf bij Telos, analyseert en duidt op aansprekende wijze de uitslagen. Hij geeft inzicht in de algemene patronen in Brabant en maakt een vergelijking met trends en ontwikkelingen in Nederland.

Dit onderwerp kon zo direct na de gemeenteraadsverkiezingen zeker op warme belangstelling van het publiek rekenen.De heer De Voogd  legde het verband tussen onderzoeksresultaten en de verkiezingsuitslagen door de jaren heen en bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen: Wat is het verschil tussen klei, veen en zand als het gaat om stemgedrag? Hoe beïnvloeden oorlogen in het verleden, religieuze stromingen, industrie, economie, opleidingsniveau in regio’s / steden op de voorkeuren voor politieke partijen? Er is een relatie tussen opkomstpercentages en aantallen vrijwilligers in wijken/ steden en we zien verkiezingsuitslagen veranderen met verhuisbewegingen.

Rijdend door wijken zien onderzoekers grote verschillen en ze benoemden die in termen als: bloeistad, randland en bloeirand. Daaraan kun je zien waar onvrede overheerst en waar de welvaart te vinden is. Hoe stemt een ‘bakfietsenwijk’ en een ‘rolluikenwijk’?

Bij de deelnemers aan de workshop overheerste herkenning. Ze vroegen zich af of het nog wel zin heeft om campagne te voeren en of de heer De Voogd hiermee ook de uitslag van de aankomende provinciale verkiezingen kan voorspellen. Hieronder treft u de presentatie van de heer De Voogd aan.

Workshop 2 ‘Uitslag enquete’ door Patrick Vermeulen van Het PON

In deze workshop zijn de voornaamste resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat het PON heeft uitgevoerd naar de belangrijkste bestuurlijke opgaven van gemeenten, volgens de geënquêteerde bestuurders van Brabant en de geënquêteerde inwoners van Brabant. Een van de conclusies is dat het vertrouwen bij bestuurders over de hele linie hoger is dan bij burgers. In de workshop werd vervolgens gediscussieerd over wat, volgens de aanwezigen, de belangrijkste bestuurlijke opgaven van gemeenten de komende jaren zijn. De volgende onderwerpen werden vaak genoemd:

  • Energie
  • Duurzaamheid / leefbaarheid: bespreekbaar maken (bewustwording) om er voor te zorgen dat iedereen hierin partner wordt, in plaats van tegenstander.
  • Participatiemaatschappij, o.a. met het oog op de nieuwe Omgevingswet.
  • Betaalbaarheid van de zorg.
  • Armoedebeleid / zorgen dat iedereen mee kan doen / inclusieve samenleving / sociale cohesie.
  • Economie / regionale arbeidsmarkt / voldoende werkgelegenheid / bedrijfsleven is partner.
  • Woonopgave (in Brabant 120.000 woningen nodig), mede als gevolg van gezinsverdunning en migratie.
  • Behoud van aantrekkelijk landschap.

Hieronder treft u het resultaat van de enquete aan.

Excursie

Een tiental deelnemers nam deel aan de rondleiding door de voormalige sigarenfabriek Willem II waar ook een expositieruimte en kunstenaar ateliers zijn gevestigd, om vervolgens het onlangs geopende Social Lab te bezoeken. Social Label Lab is een werkplaats waar ontwerpers speciale designproducten ontwikkelen die daarna in elkaar worden gezet door mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen.

Avondprogramma ‘Toekomst lokale democratie’

Het thema van de avond is de toekomst van de lokale democratie. Het thema werd toegelicht door Prof. Dr. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Co-referenten zijn Ton Roerig (directeur wethouders vereniging) en Henk Bouwmans (directeur Nederlandse Vereniging voor Raadsleden). Zij gaven een duiding aan de toekomst van de lokale democratie voor respectievelijk collegeleden en raadsleden.  Onder leiding van Richard Engelfriet, de avondvoorzitter, werd er mede gediscussieerd en gereflecteerd.