Skyline Tilburg

Project Ruimte voor Groei (vervolg)

13 december 2023

     Vervolg voor succesvol leer-werktraject ‘Ruimte voor Groei’  

        

In de huidige krappe arbeidsmarkt bundelen Brabantse gemeenten steeds vaker de krachten om professionals te interesseren in een baan bij de lokale overheid. Vanuit die gedachte begon op 1 mei 2023 het leer-werktraject ‘Ruimte voor Groei’. Daarbij worden professionals op hbo- en academisch niveau omgeschoold tot experts in het ruimtelijk domein. Ze zorgen ervoor dat het in de toekomst ook goed wonen, werken en recreëren is in Noord-Brabant.

Het belang van het project is groot. “We merken dat veel gemeenten worstelen met het vinden van geschikte kandidaten voor het ruimtelijk domein”, vertelt Jochem Meulesteen, directeur bedrijfsvoering provincie Noord-Brabant en voorzitter van de stuurgroep. “De gemeenten zijn vaak aangewezen op relatief dure inhuur, wanneer die al beschikbaar is.” Een ander voordeel: de nieuwe medewerkers worden ook opgeleid aan de hand van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 van kracht wordt.

De interesse van kandidaten voor deelname aan het leer-werktraject was vele malen groter dan de vraag. Maar liefst 249 professionals reageerden op de vacaturetekst. Na een uitgebreide selectie gingen uiteindelijk 31 mannen en vrouwen – in de leeftijd van 24 tot en met 55 jaar – aan de slag; van een voormalig salesmanager en inkoper via een auteur van technische documentatie tot logopedist. Ze zijn gestart bij 25 Brabantse gemeenten.

Martin van Vliet (secretaris Vereniging Brabantse Gemeenten): “Als VBG zijn wij blij met de grote interesse voor Ruimte dor Groei. We zijn ook ingenomen met de goede reacties van gemeenten over de inzetbaarheid van de nieuwe medewerkers. Dat geeft ons vertrouwen dat deze gezamenlijke aanpak toekomstbestendig is.”

Iedere kandidaat draait nu – onder begeleiding van een buddy – volledig mee in het werkproces, zodat ze na dit jaar zelfstandig aan de slag kunnen gaan. De deelnemende organisaties en deelnemers zijn zo tevreden, dat momenteel wordt gewerkt aan een vervolg. De tweede lichting begint volgens planning in het derde kwartaal van 2024. Andere provincies hebben ook interesse in deze vernieuwende aanpak. Zo heeft Gelderland aangekondigd op een vergelijkbare wijze professionals voor het ruimtelijk domein te gaan scholen.

Over werving en selectie
De provincie en de Vereniging Brabantse Gemeenten hebben voor de werving en selectie Berenschot Search ingehuurd. Na een eerste selectie bleven 110 van de 249 kandidaten over. Uit een Meet & Greet met provincie en gemeenten bleek uiteindelijk een match met 31 carrièreswitchers. Ze zijn op 1 mei 2023 begonnen aan een ontwikkeltraject dat speciaal voor dit doel door Bestuursacademie Nederland is opgesteld. Deze bestaat uit modules die gericht zijn op basiskennis, zoals ‘Hoe werkt de gemeente en de provincie’. Maar ook ‘Vergunningverlening’, ‘Sturing geven aan transitie’ en modules rondom de eerder genoemde Omgevingswet.

Meer informatie over ‘Ruimte voor Groei’, inclusief de persoonlijke verhalen van vier deelnemers: https://publicaties.brabant.nl/ruimte-voor-groei/.