Skyline Tilburg

Regionale Samenwerking in Brabant

17 juni 2020

In opdracht van de VBG en BrabantKennis heeft het PON een bevraging onder Brabantse lokale bestuurders gedaan over regionale samenwerkingen in Brabant. Binnenkort zullen we antwoord krijgen op vragen als: is regionale samenwerking volgens raadsleden noodzakelijk om bepaalde doelstellingen te bereiken, hoe verloopt deze samenwerking op dit moment en wat is de toekomst van regionale samenwerking qua taken en bevoegdheden?

Nu al willen we de bijna 200 lokale bestuurders die hebben meegewerkt bedanken voor hun bijdrage.