Skyline Tilburg

Ruimte voor Ruimte, de probleemoplosser voor gemeenten

12 februari 2021

Dit jaar bestaat Ruimte voor Ruimte twintig jaar. Als ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord Brabant zorgde ze er in die jaren vooral voor dat boeren en bouwers nieuwe mogelijkheden kregen. Tegenwoordig is Ruimte voor Ruimte meer. Nu helpt ze de provincie en de gemeenten namelijk ook bij het aanpakken van andere ruimtelijke problemen.

Ruimte voor Ruimte-regeling

Om de kwaliteit van het buitengebied te verhogen, heeft de provincie in het verleden via de Landelijke Ruimte voor Ruimteregeling geïnvesteerd in de sloop van bijvoorbeeld stallen en andere agrarische bebouwing. Inmiddels is via deze regeling in Brabant ruim 2 miljoen vierkante meter aan stallen gesloopt. In 2001 is de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (RvR) opgezet om deze kosten, rond de 200 miljoen euro, terug te verdienen via de ontwikkeling en verkoop van bouwkavels. Nu twintig jaar later zijn er zo’n 1600 kavels verkocht en dit aantal gaat in de toekomst nog verdubbelen. Voor circa 1.000 kavels daarvan is al een locatie gevonden, wat betekent dat er nog zo’n 600 kavels door RvR verworven moeten worden.

Bredere aanpak

Om dit doel te bereiken zet Ruimte voor Ruimte breder in. Tegenwoordig helpt RvR de Brabantse gemeenten dan ook bij het oplossen van andere ruimtelijke vraagstukken. Dit kan met een financiëel arrangement of als ontwikkelingsmaatschappij. Zo zetten ze bijvoorbeeld de waarde die ontstaat bij de ontwikkeling van woningbouwprojectenin voor andere projecten die aandacht vragen. Denk hierbij aan het tegengaan van leegstand, het updaten van stads- of dorpscentra en het helpen van ondernemers.

Mooi voorbeeld in de gemeente Laarbeek

In de gemeente Laarbeek gaan ze namelijk 1.2 miljoen euro vanuit Ruimte voor Ruimte gelden gebruiken om het centrum van Lieshout van een impuls te voorzien. Op de plek van een leegstaand bankgebouw is een plan ontwikkeld voor koop- en/of huurappartementen, diverse winkels en een supermarkt. Wethouder Tonny Meulensteen is enthousiast (o.a. Ruimtelijke Ordening en Visie buitengebied): “Ruimte voor Ruimtegelden zijn een prima middel om initiatieven mede mogelijk te maken die anders niet van de grond zouden komen. Zo kunnen kansen worden benut.” In Laarbeek worden in de toekomst ook nog Ruimte voor Ruimte gelden ingezet voor de vitalisering vanuit het buitengebied.

Ook andere gemeenten weten Ruimte voor Ruimte te vinden

Naast Laarbeek weten ook andere gemeenten RvR te vinden om ruimtelijke problemen op te lossen. Zo is er al een soortgelijke overeenkomst gesloten met de gemeente Sint Anthonis en staat dit in de gemeente Boekel in de steigers. Daar zijn ze bezig met een traject om via RvR middelen te krijgen voor een vitaliteitsfonds voor het buitengebied.

Wilt u meer informatie over wat Ruimte voor Ruimte voor uw gemeente kan betekenen? Bel 073-615 49 59 of mail naar info@ruimtevoorruimte.com

Geschreven door Thom Blankers (wethouder Heusden, bestuurslid VBG).