Skyline Tilburg

Samenwerkingsagenda voor komende bestuursperiode

16 april 2019

De uitslagen van de provinciale verkiezingen zijn bekend. De onderhandelingen zijn gaande. In de afgelopen bestuursperiode van ‘Beweging in Brabant’ heeft de VBG met de ‘7 van Brabant’ een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan het bestuursakkoord. Ook nu willen wij weer onze inbreng leveren.  

De VBG kiest er dit keer niet voor om vooraf standpunten in te nemen, maar een aantal voor ons belangrijke thema’s te noemen, die we met het provinciebestuur samen willen uitwerken in de komende bestuursperiode. Deze thema’s zijn opgehaald tijdens de laatste Ontmoetingsdag in oktober 2018. In onderstaande brief die verstuurd is aan o.a. de informateur, griffier, CdK en alle leden van provinciale staten stellen wij voor om een samenwerkingsagenda te maken.