Skyline Tilburg

Themaonderzoek Sociale tweedeling

29 oktober 2018

Tijdens de lopende bestuursperiode wordt jaarlijks een thema of onderwerp gekozen, waar zowel gemeenten als provincies verantwoordelijkheid kennen. Om vervolgens nader onderzoek naar de inhoud te verrichten in relatie tot bestuurskracht.

Na ‘Ondertussen in het buitengebied’ en ‘Themaonderzoek Energietransitie Noord Brabant’ is nu het derde themaonderzoek aan de orde.

Daarbij is gekozen voor: “Sociale tweedeling in Brabant’. De centrale onderzoeksvraag is daarbij als volgt geformuleerd:

  • een (grotendeels kwalitatief) onderzoek of Brabantse overheden (gemeenten en provincie) de (dreigende) sociale tweedeling in de maatschappij (h)erkennen en adresseren;
  • welke instrumenten zij, vanuit de hun beschikbare en gewenste bestuurskracht, daarbij hebben ingezet of kunnen inzetten;
  • teneinde deze sociale tweedeling in Brabant te verminderen, of te voorkomen dat deze versterkt wordt.

Overigens: het onderzoek richt zich op sociale tweedeling, maar daarmee ook op de wens tot inclusieve maatschappij: Brabantse overheden zijn nadrukkelijk op zoek naar “de knoppen”, waarmee burgers geholpen kunnen worden; om daadwerkelijk mee te kunnen (blijven) doen.

Het onderzoeksbureau Lysias uit Amersfoort voert als externe partner dit onderzoek uit; in de periode oktober 2018-januari 2019. De resultaten van hun onderzoek worden daarna gerapporteerd.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Jos Dankers, Regionaal Accountmanager / Adviseur VKB Midden Brabant.