Skyline Tilburg

Uitvoeringsagenda Brede Welvaart

01 december 2022

Uitvoeringsagenda 2022-2023
samen werken aan Brede Welvaart

De Provincie Noord-Brabant heeft de uitvoeringsagenda 2022-2023 vastgesteld.
Gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart Elies Lemkes-Straver:

“Genoeg sociale contacten. Een veilig gevoel. Genoeg groen in de buurt. Goede luchtkwaliteit.
Toegang tot gezond voedsel. Het welzijn van Brabanders gaat om meer dan alleen materiële
zaken of economische groei. Brede welvaart richt zich op al deze factoren. Het is tijd om de brede
welvaart in Brabant structureel te verbeteren”.
Lees verder