Skyline Tilburg

VBG/PNB-netwerk datavolwassenheid

21 februari 2024

Thema: (registratie van) sensoren in de openbare ruimte, sensorregister Noord-Brabant

Locatie: gemeentehuis Deurne, Markt 1, 5751 BE, Deurne

Tijd: woensdag 28 februari van 15.00 tot 17.00 uur

Aanmelden via griffie@oosterhout.nl wordt op prijs gesteld

Programma  VBG bijeenkomst sensorregister