Skyline Tilburg

Besluiten Algemene Ledenvergadering 26 juni 2019

12 augustus 2019

De ALV van de VBG 2019 vond dit jaar plaats op woensdag 26 juni in de Hall of Fame in Tilburg.  Even op een rij de besluiten die genomen zijn:

  • De ALV  stemt in met het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 en verleent decharge voor het gevoerde beleid. De begroting 2019 wordt vastgesteld. (Hieronder treft u het jaarverslag aan).
  • Nieuwe kandidaat voor de kascontrolecommisise is Steven Adriaansen (burgemeester Woensdrecht). Hij vormt samen met Eric Daandels (wethouder Waalwijk) de kascontrolecommissie.
  • De ALV stemt in met het beleidsplan voor de jaren 2019-2021. (Hieronder treft u het beleidsplan aan).
  • De ALV stemt in met de begroting 2019 en het voorstel tot contributieverhoging.

Hieronder treft u het verslag aan van de ALV.