Statenzaal (Wim Hollemans)

Over VBG

De VBG behartigt de belangen van alle 56 Brabantse gemeenten.  

De Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) is één van de in totaal twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In de verenigingsstrategie van de VNG is dé opgave van gemeenten voor de komende periode het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. We willen een krachtige lokale overheid zijn. Dat vraagt van gemeenten om het op veel vlakken anders te doen, om een antwoord te geven op nieuwe vraagstukken en een nieuwe balans te vinden in de verhouding tussen overheid en de sterk veranderende samenleving. De VBG is het platform voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en secretarissen in de provincie Noord Brabant waarbij uitwisseling van kennis, informatie en ervaring voorop staat. De VBG is vertegenwoordiger voor alle Brabantse gemeenten in de provincie Noord- Brabant, VNG en Rijk. Bij alle onderwerpen die de Brabantse gemeenten raken. De VBG doet aan belangenbehartiging, informatie-kennisdeling en advisering ten behoeve van de leden, de 56 Brabantse gemeenten.