Statenzaal (Wim Hollemans)

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De directe invloed van de leden komt tot uiting in de samenstelling van een zo representatief mogelijk bestuur. Als er veel vacatures zijn (zoals aan het begin van een nieuwe raadsperiode) worden deze officieel opengesteld en kunnen bestuurders hun belangstelling kenbaar maken, gevolgd door een voordracht en kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Dit conform de systematiek die ook de VNG hanteert. Bij een incidentele (tussentijdse) vacature wordt doorgaans vanuit het bestuur gezocht naar een opvolger met ongeveer vergelijkbare hoedanigheid (regio, politieke achtergrond, etcetera). Nieuwe bestuursleden hebben een toegevoegde waarde ten opzichte van de al zittende bestuursleden.

De vereniging kent een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 15 leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren.

Dagelijks Bestuur

Marieke Moorman, voorzitter
Burgemeester van Land van Cuijk

Anton Nederveen

Anton Ederveen, vice-voorzitter
Burgemeester Valkenswaard

Greet Buter, penningmeester
Burgemeester Deurne

Martin van Vliet, secretaris
Gemeentesecretaris Bergen op Zoom

Sacha Ausems, vanuit VNG bestuur
Burgemeester Waalwijk


Paul Depla, vanuit VNG bestuur
Burgemeester Breda

Algemeen Bestuur


Etienne Franken
griffier Meierijstad

Evert Weys
Burgemeester Hilvarenbeek

Thom Blankers
Wethouder Heusden

Lieke Schuitmaker
Burgemeester Alphen-Chaam


Thomas Tuerlings
Raadslid Helmond


Noor Kanters
Griffier Tilburg


Jose van Aaken
Gemeentesecretaris Maashorst


Mike Hofkens
Wethouder Geertruidenberg

Dennis van Loenhout
Raadslid Gilze-Rijen