Statenzaal (Wim Hollemans)

Organisatie

De vereniging kent een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 13 leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren.

Dagelijks Bestuur

Marieke Moorman, voorzitter
burgemeester van Bernheze
LinkedIn

Anton Nederveen

Anton Ederveen, vice-voorzitter
burgemeester Valkenswaard
LinkedIn


Greet Buter, penningmeester
wethouder Laarbeek
LinkedIn


Coen Boode
bestuurlijk secretaris

gemeentesecretaris Landerd
LinkedIn

Algemeen Bestuur


Etienne Franken
griffier Meierijstad
LinkedIn

Annette Baart
algemeen directeur /
gemeentesecretaris
Woensdrecht
LinkedIn

Gerard Frenken

Gerard Vrenken
griffier Tilburg

Evert Weyts

Evert Weys
raadslid Bergen op Zoom

Jobke Vonk
burgemeester Halderberge
LinkedIn

Hans Rutten
raadslid Gilze-Rijen
LinkedIn

Cathalijne Dortmans
Wethouder Helmond