Statenzaal (Wim Hollemans)

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De directe invloed van de leden komt tot uiting in de samenstelling van een zo representatief mogelijk bestuur. Als er veel vacatures zijn (zoals aan het begin van een nieuwe raadsperiode) worden deze officieel opengesteld en kunnen bestuurders hun belangstelling kenbaar maken, gevolgd door een voordracht en kunnen tegenkandidaten worden gesteld. Dit conform de systematiek die ook de VNG hanteert. Bij een incidentele (tussentijdse) vacature wordt doorgaans vanuit het bestuur gezocht naar een opvolger met ongeveer vergelijkbare hoedanigheid (regio, politieke achtergrond, etcetera). Nieuwe bestuursleden hebben een toegevoegde waarde ten opzichte van de al zittende bestuursleden.

De vereniging kent een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 11 leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren.

Dagelijks Bestuur

Marieke Moorman, voorzitter
burgemeester van Bernheze
LinkedIn

Anton Nederveen

Anton Ederveen, vice-voorzitter
burgemeester Valkenswaard
LinkedIn


Greet Buter, penningmeester
burgemeester Deurne
LinkedIn


Coen Boode
bestuurlijk secretaris

gemeentesecretaris Oisterwijk
LinkedIn

Algemeen Bestuur


Etienne Franken
griffier Meierijstad
LinkedIn

Annette Baart
algemeen directeur /
gemeentesecretaris
Woensdrecht
LinkedIn

Evert Weyts

Evert Weys
burgemeester Hilvarenbeek
LinkedIn

 

Hans Rutten
raadslid Gilze-Rijen
LinkedIn

Cathalijne Dortmans
Wethouder Helmond
LinkedIn

 

Paul Piket
Griffier Breda
LinkedIn

Thom Blankers
Wethouder Heusden
LinkedIn

Marian Witte
Burgemeester Geertruidenberg
LinkedIn

Carinne Elion – Valter
Raadslid Bergen op Zoom
LinkedIn