Statenzaal (Wim Hollemans)

Organisatie

De vereniging kent een bestuur en een ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 13 leden, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren.

Dagelijks Bestuur

Marieke Moorman, voorzitter
burgemeester van Bernheze
LinkedIn

 

Karin van den Berg
ambtelijk secretaris
LinkedIn

 

Anton Nederveen

Anton Ederveen, vice-voorzitter
burgemeester Valkenswaard
LinkedIn

Algemeen Bestuur


Etienne Franken
griffier Meierijstad
LinkedIn

 

Annette Baart
algemeen directeur /
gemeentesecretaris
Woensdrecht
LinkedIn

 

Ben Peters
wethouder Grave

Gerard Frenken

Gerard Vrenken
griffier Tilburg

Evert Weyts

Evert Weys
raadslid Bergen op Zoom


Coen Boode
bestuurlijk secretaris

gemeentesecretaris Landerd
LinkedIn

 

Jobke Vonk
burgemeester Halderberge
LinkedIn

Kandidaat bestuursleden

Benoeming vindt plaats tijden de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2019.


Greet Buter
(beoogd penningmeester)
wethouder Laarbeek
LinkedIn

 


Hans Rutten
raadslid Gilze-Rijen
LinkedIn

Carla Dortmans
Wethouder Helmond