Statenzaal (Wim Hollemans)

Wat is er bereikt de afgelopen periode?

In de periode 2017-2019 is de positie van de VBG in het Brabantse politiek-bestuurlijke landschap verbeterd. De VBG speelt haar rol in het bestuurlijk circuit waarin gemeenten, provincie en VNG elkaar ontmoeten. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de VBG en de Brabantse vertegenwoordigers in VNG commissies, was een belangrijk aandachtspunt.

Voor de periode 2017-2019 waren onze speerpunten opgenomen in ‘de 7 van de VBG’, die door Gedeputeerde Staten (GS) integraal overgenomen waren in het bestuursakkoord. Samen met GS heeft de VBG de aandacht gefocust op een beperkt aantal dossiers of ontwikkelingen:

  • Veerkrachtig bestuur
  • Economie en arbeidsmarkt
  • Samen sterk in Europa
  • Energie en klimaat
  • Sterk netwerk van stad en land

Ook hebben we drie gezamenlijke (met de provincie) themaonderzoeken gedaan:

  • Ondermijning in het buitengebied
  • Energietransitie
  • Sociale tweedeling