Statenzaal (Wim Hollemans)

Wat is er bereikt de afgelopen periode?

Jubileum 100 jaar VBG

Op 18 mei 2022 heeft de VBG, eindelijk, het uitgestelde jubileum feest 100 jaar VBG kunnen vieren. In een zonovergoten Efteling kwamen meer dan 200 bestuurders bij elkaar uit bijna alle Brabantse Gemeenten. Een superdag met heel veel blije gezichten.

Lees meer

Periode 2019 – 2021

In de periode 2019-2021 kreeg de VBG te maken met de COVID-19 pandemie. Hierdoor werden vele fysieke overlegstructuren en bijeenkomsten geannuleerd. Door de pandemie is de samenwerking met de VNG intensiever geworden. Buiten de bestaande overlegstructuur spraken gemeenten en de VNG elkaar tweewekelijks digitaal in de Gemeentelijke Bestuurlijke Klankbordgroep COVID-19. Marieke Moorman schoof aan als voorzitter van de VBG. Verder zijn er in samenwerking met de VBG verschillende gespreksrondes georganiseerd tussen Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) en burgemeesters en wethouders uit Noord-Brabant.

Begin 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en het Dagelijks Bestuur van de VBG in een gezamenlijke vergadering de onderlinge samenwerkingsagenda vastgesteld. Vervolgens is op inhoud de samenwerking opgepakt.

Lees verder:
Samenwerkingsagenda 2021-2023
Beleidsplan 2019-2021
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Periode 2017-2019

In de periode 2017-2019 is de positie van de VBG in het Brabantse politiek-bestuurlijke landschap verbeterd. De VBG speelt haar rol in het bestuurlijk circuit waarin gemeenten, provincie en VNG elkaar ontmoeten. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de VBG en de Brabantse vertegenwoordigers in VNG commissies, was een belangrijk aandachtspunt.

Voor de periode 2017-2019 waren onze speerpunten opgenomen in ‘de 7 van de VBG’, die door Gedeputeerde Staten (GS) integraal overgenomen waren in het bestuursakkoord. Samen met GS heeft de VBG de aandacht gefocust op een beperkt aantal dossiers of ontwikkelingen:

  • Veerkrachtig bestuur
  • Economie en arbeidsmarkt
  • Samen sterk in Europa
  • Energie en klimaat
  • Sterk netwerk van stad en land

Ook hebben we drie gezamenlijke (met de provincie) themaonderzoeken gedaan: