Statenzaal (Wim Hollemans)

Doel

De Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) is één van provinciale afdelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VBG is het platform voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en secretarissen in de provincie Noord Brabant waarbij uitwisseling van kennis, informatie en ervaring voorop staat. Daarnaast wil de VBG de kwaliteit van het voorbereidings- en besluitvormingsproces in provinciale aangelegenheden bevorderen. Zij doet dit door te overleggen met de provincie, door deel te nemen aan adviescommissies en door signalen van gemeenten over te brengen.