A58

Thema’s

Bekijk waar de VBG zich mee bezig houdt:

  • Brabantse ambtelijke netwerk versterken
  • Brabantse Ontmoetingsdag
  • Financiën en Rijksbegroting
  • Impact Post-Corona periode
  • Omgevingswet
  • Participatie
  • Sociale tweedeling
  • Themaonderzoek naar data volwassenheid van gemeenten