Veerkrachtig bestuur

Thema’s

Bekijk waar de VBG zich mee bezig houdt:

  • Bestuurlijke transitie, op weg naar verhoudingen tussen overheid en burger
  • Een sterk netwerk: naar een symbiose van stad en land
  • Samen sterker in Europa op basis van een gezamenlijke agenda
  • Energie, klimaat en voedselproductie
  • Economie en arbeidsmarkt
  • Cultuur en sport
  • Nieuwe manieren van samenwerken