Energie, klimaat en voedsel

Energie, klimaat en voedselproductie

Veel opgaven – denk aan klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, voedselveiligheid en de grondstoffenproblematiek – zijn groot en hardnekkig en het zoeken naar oplossingen is niet alleen aan de overheid. Verder is duurzame ontwikkeling niet meer weg te denken uit ons dagelijks handelen als overheden. Energiebesparing, de transitie naar duurzame energie (en dus geen schaliegas!), en lokale initiatieven en coöperaties, waarin burgers zelf het initiatief nemen de transitie vorm te geven, vragen om een andere aanpak.

De VBG wil samen met de provincie en andere partners werken aan een omslag. Of het nu gaat om energie, mobiliteit, woningbouw, economie of voedsel; in Brabant is men hiermee verrassend aan de slag. Praktijkexperimenten die van nut kunnen zijn om de gewenste systeemveranderingen te realiseren staan hoog in het vaandel.

De VBG werkt in de komende vier jaar samen met de provincie, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners aan praktijkexperimenten die bijdragen aan systeeminnovaties: een geheel andere manier van denken over voedselproductie, energie, landbouw en natuur en landschap, en een omslag in de organisatie en financiering ervan