versterking Participatie

Participatie

Versterking participatie op decentraal niveau.

Participatie is een onderwerp dat bij alle gemeenten en de provincie op de agenda staat. Het is bij alle gemeenten en de provincie onderdeel van het dagelijks werk, maar nieuwe wetgeving (Omgevingswet, Wet versterking participatie decentrale overheden) vereist dat gemeenten en provincies er nog een schepje bovenop doen. Zo moeten gemeenten en provincies de huidige inspraakverordening op termijn vervangen door een (bredere) participatieverordening en moeten we allemaal aan de slag met het uitdaagrecht. Daarnaast lopen gemeenten en provincie in de dagelijkse participatiepraktijk vaak tegen dezelfde vraagstukken aan: hoe zetten we een effectief participatietraject op, hoe betrekken we nieuwe doelgroepen, welke (nieuwe) participatie-instrumenten kunnen we inzetten en wat doen we met de uitkomsten van participatie? In het kader van de samenwerkingsagenda verkennen we hoe we kennis, expertise en ervaringen over participatie kunnen delen. Als blijkt dat er voldoende interesse is voor kennisdeling rondom participatie, werken we gezamenlijk een of meer vormen uit.

Op 30 juni 2022 is de eerste Brabantse participatiemiddag georganiseerd, in samenwerking met WIJZIJNZET: https://mailchi.mp/wijzijnzet.nl/eerste-brabantse-participatiemiddag.

Portefeuillehouders
Etienne Franken