Veerkrachtig bestuur

Brabantse Ontmoetingsdag

De Brabantse ontmoetingsdag is bedoeld voor alle bestuurders van Brabant, in samenwerking en met organisatie van de provincie Noord Brabant. Vanwege het succes van deze netwerkformule wordt de frequentie vanaf 2022 van twee keer naar vier keer jaar verhoogd, gekoppeld aan de gemeentelijke – en provinciale verkiezingen.

Portefeuillehouder
Etienne Franken