Veerkrachtig bestuur

Veerkrachtig bestuur

Economische, demografische en andere ontwikkelingen vragen om een krachtige gemeenschappelijke aanpak van kansen en problemen. Nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en arbeidsparticipatie stellen hogere eisen, waardoor gemeenten meer moeten samenwerken.

De afgelopen periode zijn we daarom samen het proces Veerkrachtig Bestuur in Brabant gestart. Brabant is bestuurlijk in ontwikkeling. De regionale samenwerking is op stoom en de gemeenten in Brabant gaan door met de onderlinge regionale samenwerking om samen de grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Maar ook om samen beter en efficiënter te kunnen werken.

De VBG wil samen met het provinciebestuur de komende periode werken aan de voorbeelden van overheidsparticipatie en veerkrachtig bestuur. Daar waar nodig passen we de regelgeving aan of zetten het op de agenda van het Rijk