buitengebied

Data volwassenheid

Themaonderzoek van data volwassenheid van gemeente

De activiteiten rondom dit nieuwe themaonderzoek (via een scan de datavolwassenheid van enkele gemeenten in kaart brengen) zijn onlangs en naar tevredenheid van start gegaan. In december 2021 is er voor de kick-off een overleg geweest om alvast kennis te maken en inhoudelijk door te praten hoe het een en ander aangepakt kan worden omtrent de scan. Gesproken is over de gemeenten die men wil betrekken. De vertegenwoordigers van de VBG gaan daar nog even over nadenken en wachten de bestuursvergadering af. Daarna gaat men de scan daadwerkelijk uit zetten. Een nieuwe afspraak om het vervolgproces te bespreken staat in de agenda’s.

Portefeuillehouders
Greet Buter