buitengebied

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke transitie

Overheidsparticipatie: het begint bij onze inwoners en bedrijven. Het begint bij de inwoners en bedrijven van Brabant. Bij alles wat wil bedenken en willen als gemeenten en provincie, zijn het onze inwoners en bedrijven die daar profijt van moeten hebben. Zij zijn daarom mede vormgever van onze samenleving.

We verwachten van onze inwoners en bedrijven dat ze eigen verantwoordelijkheid dragen en zelfredzaamheid tonen. Brabanders hebben een sterk organiserend vermogen in netwerken, verenigingen en coöperaties. Het is onze taak als provincie en gemeenten om dit te versterken en te faciliteren.

Hierbij past een ander model om onze inwoners en bedrijven te benaderen. Zij moeten ruimte krijgen. Om deze ruimte te kunnen geven, vraagt dit om samen met hen keuzes te maken. Overheidsparticipatie is hierbij het sleutelwoord. Maar hoe doen we dat dan, participeren? Door onze wijze van besturen en besluitvorming meer op deze veranderingen aan te laten sluiten. Bijvoorbeeld in de vorm van het werken met gezamenlijke flexibele uitvoeringsarrangementen; in triple helix (vitale coalities tussen overheid, onderwijs en ondernemers), coöperaties en verenigingen van inwoners of losse netwerken van inwoners

We moeten ons afvragen hoe we inwoners, bedrijven en organisaties kunnen bijstaan in het realiseren van hun ambities? Hoe dan ook is een transitie nodig van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: een fundamentele omslag in manieren van denken, organiseren en doen.

Portefeullehouders
Coen Boode
Anton Ederveen