buitengebied

Data volwassenheid

Themaonderzoek van data volwassenheid van gemeente

Woensdag 28 februari 2024 15:00 – 17:00 uur Deurne Het onderwerp is Sensorregistratie. De nut en noodzaak van sensorregistratie.

Woensdag 28 juni 2023 15:00 – 17:00 uur in Eindhoven. Bijeenkomst van de Vereniging Brabantse Gemeenten en de provincie Noord-Brabant in het kader van data gedreven werken en datavolwassenheid. Deze keer wordt ingezoomd op het thema ‘ethische commissie’.

Dinsdag 29 november 2022 15:00 – 17:00 uur in Oosterhout. Hoe ga je om met ethische dilemma’s en wat voor een instrumenten zijn er om gebruik van te maken?

Woensdag 13 juli 2022 in Oosterhout. Digitale transformatie: hoe gaat een gemeente hiermee om? Doel ervan is kennis delen, ervaringen uitwisselen en elkaar te helpen met uiteenlopende aspecten van de digitale transformatie waar we allemaal mee bezig zijn.

De activiteiten rondom dit nieuwe themaonderzoek (via een scan de datavolwassenheid van enkele gemeenten in kaart brengen) zijn onlangs en naar tevredenheid van start gegaan. In december 2021 is er voor de kick-off een overleg geweest om alvast kennis te maken en inhoudelijk door te praten hoe het een en ander aangepakt kan worden omtrent de scan. Gesproken is over de gemeenten die men wil betrekken. De vertegenwoordigers van de VBG gaan daar nog even over nadenken en wachten de bestuursvergadering af. Daarna gaat men de scan daadwerkelijk uit zetten. Een nieuwe afspraak om het vervolgproces te bespreken staat in de agenda’s.

Portefeuillehouder
Greet Buter, burgemeester gemeente Deurne
in samenwerking met
Marcel Thaens, CIO provincie Noord-Brabant
Eric Kaarsemaker, griffier gemeente Oosterhout