Samen sterker in Europa

Samen sterker in Europa

Als Europese regio is samenwerking over landsgrenzen heen een normaal fenomeen. De Europa 2020 strategie naar een duurzame inclusieve groei zal nu en in de toekomst steeds meer invloed hebben op lokale en regionale schaal. Brabant concurreert ook met andere Europese regio’s en daarbuiten. Brabant is een sterk merk, waarmee we ons voordeel kunnen doen. Het is een uitnodiging om onze krachten te bundelen.

De VBG wil samen met de provincie werken aan een Europese Agenda om als eenheid te kunnen opereren in deze internationale en Europese context. Verder biedt het kansen om de juiste samenwerkingsvormen met partners in Europa en daarbuiten aan te gaan. Nu vinden we te vaak dat we te versnipperd opereren. Een gemeenschappelijke agenda gericht op duurzaamheid, innovatie en economische ontwikkeling, is daarom van belang. Steden en stedelijke regio’s nemen een belangrijke positie in bij de economische, sociale en territoriale ontwikkeling van Europa. Deze steden zijn onmisbaar in het streven naar duurzame economische groei en het creëren van banen.

Een aandachtspunt blijft de grensoverschrijdende samenwerking. Grensgemeenten lopen structureel tegen knelpunten aan: arbeidsmarkt (fiscaliteit en sociale zekerheid), onderwijs (diploma-erkenning), veiligheid (hulpdiensten, politiesamenwerking), gezondheidszorg (patiëntmobiliteit), infrastructuur, culturele verschillen en bestuursstructuren. Deze gebieden vragen aandacht, waarbij samen met de provincie geschakeld kan worden.

Portefeullehouders
Evert Weys