Economie en arbeidsmarkt

Sociale Tweedeling (academische werkplaats)

Nadat in 2019 de rapportage ‘Sociale Tweedeling’ als themaonderzoek was afgerond, waren binnen de provincie verschillende bestuurlijke wisselingen, die vertragingen tot gevolg hadden. Uiteindelijk is in 2021 een concreet vervolg ontstaan, doordat via een eenmalige subsidie aan ZET, via Sterk Brabant, invulling gegeven is aan een challenge-achtige opzet, waarbij initiatieven zich konden melden voor een kleine bijdrage of voor een beperkt aantal advies uren.  Na openstelling van de subsidie door ZET heeft een achttal initiatieven zich gemeld. Met hen wordt verder gekeken of een bijdrage aan de orde kan zijn. Mocht er budget ‘over’ zijn, worden gericht nog een aantal initiatieven benaderd in, onder andere, het netwerk van Sterk Brabant. In alle gevallen moet het budget eind 2021 besteed zijn aan initiatieven die tweedeling voorkomen, verminderen of oplossen. In overleg met ZET wordt gekeken op welk moment daarna een korte terugkoppeling kan worden gegeven over het effect/de impact van de beschikbaar gestelde bijdragen.
Dit onderwerp is inmiddels samengevoegd met de Academische werkplaats.

Portefeuillehouders
Evert Weys