Economie en arbeidsmarkt

Economie en Arbeidsmarkt

De Nederlandse economie toont duidelijke tekenen van herstel en daar moeten we uiteraard op inspelen. Het krachtiger, weerbaarder en duurzamer maken van onze economie, de kennisontwikkeling in Brabant op een hoger niveau brengen en verbinden aan het bedrijfsleven, is een gezamenlijke opgave. De dienstverlening aan ons bedrijfsleven in de vorm van goede werklocaties, goed en opgeleid arbeidspotentieel, bereikbaarheid en innovatiestimulering vraagt om een gemeenschappelijke aanpak van provincie en gemeenten. Uitgangspunt is daarbij: het creëren van werkgelegenheid en het versterken van een duurzame, meer circulaire, economische structuur die bovendien past in het digitale tijdperk. Arbeidsmarkt en werkgelegenheid is meer dan het aantrekken van nieuwe bedrijven. Het is in ieders belang dat we samen naar oplossingen zoeken voor de onderkant van de arbeidsmarkt en voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een ander gemeenschappelijk punt is de werkloosheid. De werkloosheid is vooral hoog onder oudere werknemers en lager opgeleiden, maar ook onder starters op de arbeidsmarkt. De komende jaren willen de Brabants gemeenten samen met de provincie werken aan arbeidsmarktvernieuwing en een voorbeeld worden van een Europese regio waar het werkt. Initiatieven hiervoor zijn hier in de regio al bedacht zoals de Startersbeurs en de Meestersbeurs. Samen met de provincie, bedrijven en kennisinstellingen willen we werken aan een nieuwe Economische Impuls Brabant.

Portefeullehouders
Gerard Vrenken