Cultuur en Sport

Cultuur en Sport

Cultuur is Brabant en deze culturele rijkdom is belangrijk voor de toekomst. Cultuur en creativiteit staan immers aan de wieg van innovatie. Kunst, cultuur en geschiedenis vinden we overal om ons heen. En Brabant is creatief, vernieuwend en voorloper in het aanjagen van projecten. Dit is waar Brabant haar identiteit aan ontleent. Het is de komende jaren van belang dat we samen hier weer een stap in zetten. De Designweek, Brabant C, en de Erfgoedfabriek zijn hier goede voorbeelden van. Samen kunnen we nog meer aanjagen, behouden en vernieuwen door gemeenschappelijk te programmeren en te investeren. En dan niet alleen in de steden, maar ook in de regionale kernen en het landelijk gebied. De grote diversiteit aan kunst en cultuur, moet het voor mensen van buitenaf aantrekkelijk maken om Brabant te bezoeken of om er zich te vestigen.

Sport

Sport is er in Brabant voor iedereen. Sport spreekt tot de verbeelding, inspireert, motiveert, emotioneert mensen en maakt energie los. In Brabant is sport en verenigingsleven onlosmakelijk met elkaar verbonden: een brede basis leidt tot een hoge top. Daarom is het van belang, dat provincie en gemeenten blijven investeren in breedtesport en talentontwikkeling, (top)sportevenementen, (top)sportaccommodaties en toegankelijkheid voor gehandicapten. De komende jaren willen we hier krachtig samen werk van blijven maken om de programmering en marketing van (on-brand) sport, cultuur, evenementen en recreatie in Brabant samen te doen. Brabant als vooraanstaande sportprovincie in Nederland en Europa: daar willen we ons als VBG wel aan verbinden.

Voorzieningenniveau belangrijke vestigingsfactor

Een provincie waarin het goed wonen, werken en leven is, trekt talent aan. Samen met de provincie willen we werken aan verbetering van het voorzieningenniveau, niet alleen op het terrein van cultuur en sport, maar ook op andere terreinen.