Bevoegdheden Omgevingswet

Omgevingswet

De warme overdracht van provinciale bodemtaken naar gemeenten

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid van grondverontreinigingen in de vaste bodem van de provincie over naar de gemeente. De bevoegdheid van grondwaterverontreinigingen blijft echter bij de provincie. Het grond- en watersysteem zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kwaliteit van de grond heeft invloed op de kwaliteit van het grondwater. Het beschermen van de kwaliteit van bodem (grond en grondwater) vraagt, onder de Omgevingswet, veel samenwerking en afstemming tussen gemeenten en provincie. Hoe gaan we die samenwerking vormgeven en borgen? Deze vraag zal de komende periode bij de kop gepakt worden door het provinciale projectteam ‘Omgevingswet -Warme Overdracht’ en de VBG. Gedeputeerde Ronnes heeft in het BO van 1 november jl. aangegeven graag met de VBG in overleg te willen treden over de implementatie van de Omgevingswet en de provinciale omgevingsverordening.

Portefeuillehouders
Thom Blankers