een sterk netwerk

Financiën en Rijksbegroting

De financiële situatie bij gemeenten: Er is een eerste inventarisatie gedaan waarin ook gesproken is over het rapport ‘Roeien met te korte riemen’ (Berenschot), uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en dat onderzoek heeft gedaan naar de opschalingskorting, tekorten in het sociale domein en de herverdelings-effecten. Geconstateerd werd dat veel informatie over gemeenten beschikbaar is bij de provincie. Vanuit dat inzicht is het niet per se nodig een duur onderzoek te laten doen. Intern wordt geïnventariseerd welke gegevens beschikbaar zijn bij het team IBT- toezicht gemeentefinanciën. Op basis daarvan kijken we of we een goede analyse kunnen krijgen van de situatie bij de Brabantse gemeenten en worden voorstellen gedaan hoe we gezamenlijk richting Den Haag en andere partijen kunnen optrekken.

Oproep hulp gezocht van financiële deskundigen gemeenten: https://verenigingbrabantsegemeenten.nl/wp-content/uploads/2022/06/Onderzoek-financien-van-de-Brabantse-gemeenten.pdf

Portefeuillehouders
Marjan Witte
Evert Weys